Trendy na niemieckim rynku pracy tymczasowej

2019/11/05

Zgodnie z prognozą Institute for Employment Research (IAB), w 2020 roku bezrobocie w Niemczech ma znacznie spaść. Firmy będą więc chętniej korzystać z usług agencji pracy tymczasowej i ich zasobów pracowniczych. Jakie korzyści będą w związku z tym czerpać pracownicy tymczasowi, którzy zdecydują się wyjechać do Niemiec?

Zgodnie z prognozą Institute for Employment Research (IAB), bezrobocie w Niemczech w 2020 roku ma wynieść 2,23 mln osób, czyli o około 120 000 mniej niż średnia roczna z 2018 r. W roku 2019 naukowcy spodziewają się spadku o prawie 190 000 osób – do 2,35 mln bezrobotnych. Efekt ten będzie miał bezpośredni wpływ na rynek dostawców usług HR, gdyż napędzi potrzebę pracy tymczasowej.

Firmy cierpiące na brak pracowników, które w okresach przedświątecznych – głównie z branży logistycznej i produkcyjnej – muszą nawet dwukrotnie zwiększyć liczebność swoich zespołów, chętnie korzystają z usług agencji pracy tymczasowej i zasobów pracowników zatrudnianych tymczasowo.

Około 1 mln pracowników tymczasowych zatrudnionych w Niemczech w okresie  od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. pochodzi z Europy Wschodniej. Według statystyk ponad 50% pracowników tymczasowych pracuje na stanowiskach asystenckich/pomocniczych a ok. 1/3 to specjaliści/rzemieślnicy. Większość z nich to mężczyźni (730 000), z których połowa jest zatrudniona w produkcji, a 1/3 w sektorze usług gospodarczych. Spośród około 305 000 kobiet zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę tymczasową, większość pracuje w zawodach usługowych.

Obecnie branża pracy tymczasowej kwitnie i zatrudnia więcej pracowników kontraktowych niż kiedykolwiek wcześniej. Pracownicy mają szansę zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać firmy i pracodawców oraz zintegrować się  z nowym dla siebie rynkiem pracy. Tym samym praca tymczasowa pomaga w przejściu na zatrudnienie etatowe. W przypadku niemieckich bezrobotnych prawdopodobieństwo znalezienia stałej pracy po doświadczeniu związanym z pracą tymczasową wzrasta o 15%. Ten rodzaj zatrudnienia może jednak w szczególności pomóc cudzoziemcom. Pracując, mogą oni rozwijać swoje umiejętności językowe, zdobywać doświadczenie i poznawać lokalne przepisy. Ponadto nowy pracodawca może lepiej ocenić wydajność i wiedzę kandydata, testując go podczas pracy tymczasowej. W efekcie praca tymczasowa pomaga znaleźć stałe zatrudnienie nawet 17-18% cudzoziemców w Niemczech.