Praca tymczasowa leasing pracowników z Polski

Oddelegowanie pracowników z Polski w ramach pracy tymczasowej stanowi najskuteczniejszą odpowiedź na wiele wyzwań kadrowych, przed którymi stają firmy. Klient współpracujący z CPC Consulting ma dostęp do dowolnej liczby pracowników, nie będąc jednak związany z nimi umową o pracę – zarówno liczba jak i okres pracy pracowników są elastyczne, dostosowane do potrzeb klienta.
Oddelegowanie pracowników to swoiste wypożyczenie kadry pracowniczej innemu przedsiębiorcy na wskazany czas lub do realizacji konkretnego projektu. Jako agencja zatrudnienia działająca w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, specjalizujemy się w profesjonalnym dostarczaniu usługi wynajmu pracowników z Polski. Odpowiadamy za rekrutację kandydatów, ich zatrudnienie, obsługę kadrowo-administracyjną oraz delegowanie do pracy do naszych Klientów za granicą, czyli przede wszystkim do Niemiec, Austrii oraz Norwegii.

Transgraniczne delegowanie pracowników z Polski– korzyści dla pracodawcy

KONIEC Z BRAKAMI KADROWYMI

szybko zaspokoimy cykliczne
i sezonowe braki kadrowe Twojej
firmy, niezależnie czy szukasz 5 czy 500 osób - nie boimy się wyzwań

WYKWALIFIKOWANA KADRA

udostępnimy specjalistów, których brakuje na lokalnym rynku; będąc częścią Grupy LeasingTeam, posiadamy szeroką bazę kandydatów

BRAK FORMALNOŚCI

odpowiedzialność przed polskimi oraz zagranicznymi organami kontrolującymi będzie po naszej stronie

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

odpowiedzialność przed polskimi oraz zagranicznymi organami kontrolującymi będzie po naszej stronie

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

w Polsce obowiązują niższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niż w poszczególnych krajach UE

PROSTE ROZLICZENIA

kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu ustalonej stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin

WZROST EFEKTYWNOŚCI

pracownicy delegowani efektywnie wspierają stały zespół, wymieniając się wiedzą i umiejętnościami; są też skłonni do pracy w nadgodzinach

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

cały proces rekrutacji wykonujemy niemalże bez Twojego zaangażowania; my rekrutujemy, Ty skupiasz się na biznesie